Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 08.02.2018
Stav: Prijaté

Nová 5555

Mesto/obec
Dolné Dubové
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 20.03.2018
Stav: Prijaté

Nová 91

Mesto/obec
Dolné Dubové
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 20.03.2018
Stav: Prijaté

Nová 91

Mesto/obec
Dolné Dubové
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 20.03.2018
Stav: Prijaté

Nová 91

Mesto/obec
Dolné Dubové