Základná škola s materskou školou Telefón: +421335592339
E-mail: zssmsdolnedubove@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Zlatica Čapkovičová

Dolné Dubové 213
91952 Dolné Dubové

Mesto/obec
Dolné Dubové