Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Dolné Dubové
Dolné Dubové č.1
919 52 Dolné Dubové


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Obec Dolné Dubové
Dolné Dubové č.1
919 52 Dolné Dubové

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 33 5592633

Web: http://www.dolnedubove.sk

E-mail: obec@dolnedubove.sk

IČO: 00312401

DIČ: 2021133741

Bankové spojenie

IBAN: